Vereniging Rijksinspectie van het Onderwijs

Vakmanschap met Oog voor het Kind

Statuten

In de statuten is vastgelegd wat de VRO nastreeft, hoe we dat doen en hoe dat formeel georganiseerd is. De huidige statuten dateren uit 1998 en zijn toe aan een herziening. In de komende Algemene Ledenvergadering (ALV) van 27 september zullen de aangepaste statuten naar verwachting worden goedgekeurd.