Vereniging Rijksinspectie van het Onderwijs

Vakmanschap met Oog voor het Kind

Partners van de VRO

De VRO heeft een uitgebreid netwerk, met een aantal partners waar we nauw contact mee houden om ervaringen te delen en van elkaar te leren.

De CMHF is een onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden. De CMHF heeft een brochure beschikbaar waarin de voordelen van lidmaatschap van de CMHF en haar aangesloten vakverenigingen worden belicht. In de brochure lees je verder waarom de 'kracht van samen' in een eigentijdse organisatie als de CMHF nog steeds geldt. Belangstelling? Vraag het bureau van de CMHF naar de brochure. Hier vind je de digitale versie van de folder.

We hebben ook een link naar het Schotse onderwijsveld via Education Scotland, zeer interessant om te zien hoe daar de inspectie het werk doet. Meer informatie vind je hier.

De stichting Beroepseer komt op voor het belang van professionaliteit en beroepseer. Dat doen zij als kennisinstituut en netwerkorganisatie. Sinds de oprichting in 2006 is Stichting Beroepseer uitgegroeid tot een gewaardeerde kennispartner en een brede beweging van uitvoerende professionals, managers, bestuurders en wetenschappers. Door haar werkzaamheden komt Stichting Beroepseer op voor het maatschappelijke belang van professionaliteit en beroepseer. Dat is in lijn met waar wij als VRO naar streven. Hun website vind je hier.

Verder hebben we contact met de Raden, zoals de PO-Raad, de VO-Raad, de MBO-Raad en de HBO-Raad