Vereniging Rijksinspectie van het Onderwijs

Vakmanschap met Oog voor het Kind

Oog voor het kind

De VRO is een beroepsvereniging en dat betekent dat we bijdragen aan de scholing, de bescherming en de verdere ontwikkeling van de beroepsbelangen van onze leden. We bevorderen daarbij “evidence based practice” dat wil zeggen beroepsmatig handelen op basis van de best beschikbare (wetenschappelijke) informatie. Daarbij vinden wij het uitwisselen van ervaringen en van elkaar leren zeer belangrijk.

Verder is het ook goed om te weten wat we niet doen. Als beroepsvereniging houden wij ons, in tegenstelling tot een vakbond, niet bezig met arbeidsvoorwaarden. Wij zitten dan ook niet aan de onderhandelingstafel voor bijvoorbeeld de CAO. We beperken ons als beroepsvereniging tot de behartiging van de beroepsinhoudelijke belangen van onze leden.


De VRO en de KSD (Konferenz der Schulaufsicht in der Bundesrepublik Deutschland) en de VIO (Vereniging Inspectie Onderwijs te Vlaanderen) hebben 20 jaar geleden gezamenlijk een herkenbaar logo omarmd dat gemaakt is door scholiere Janice Epping en wat het ‘Leitmotiv’ van ons als medewerkers van de onderwijsinspectie schitterend uitbeeldt: 'Das Kind im Auge' ofwel 'Oog voor het kind'. Volgens de beroepsverenigingen is het uiteindelijke doel van het onderwijstoezicht dat iedere leerling en elke student kwalitatief hoogstaand onderwijs kan genieten. Als VRO willen we hieraan onze bijdragen samen met alle collega's.